Tukioppilastoiminta


Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa.


MLL:n Lohjan paikallisyhdistys tukee alueensa yläkoulujen tukioppilastoimintaa myöntämällä tarvittaessa stipendejä ansioituneiden tukioppilaiden palkitsemiseen. Esimerkiksi keväällä 2020 tuettiin tukioppilaiden muistamista Mäntynummen yläkoululla.


Koulut voivat hakea stipendiä tukioppilaiden palkitsemiseen vapaamuotoisella sähköpostiviestillä vuosittain 30.4. mennessä (lohjan.yhdistys@mll.fi).


Tukioppilastoiminnan materiaalia MLL:n verkkosivuilla:

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/